Verhoging 6%BTW tarief voor woning ouder dan 10 jaar i.p.v. 5 jaar

6% btw-tarief van 5 jaar naar 10 jaar
Renovatie privéwoning: verlenging ouderdomsvereiste voor 
Dus nog 3 maanden om te beslissen ………..

Tot op heden is onder bepaalde voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing voor de renovatie en de herstelling verricht aan een privéwoning van minstens 5 jaar maar minder dan 15 jaar oud. Uw woning van bijvoorbeeld 7 jaar oud kan dus onder bepaalde voorwaarden verbouwd worden aan het btw-tarief van 6%.

Het regeerakkoord bepaalt dat bovenstaande termijn van 5 jaar zal worden verhoogd naar 10 jaar. Bovenstaande woning van 7 jaar oud zal dus niet meer kunnen verbouwd worden aan het btw-tarief van 6%. Het antwoord op de parlementaire vraag van dd. 21.01.2015 verduidelijkt dat deze wijziging zal ingaan vanaf 1 januari 2016. Om nu te bepalen welke ouderdomsvereiste van toepassing is, zal men moeten kijken naar het tijdstip van de oorzaak van opeisbaarheid. Vindt deze plaats vóór 1 januari 2016, dan zal in principe de ouderdomsvereiste van 5 jaar nog van toepassing zijn.